Det vi ikke har her, skaffer vi

Record Store/BF titler kan fort bli borte,da det er lite antall på noen av de.